O nás


Dětský klub je místem, které přináší dětem RADOST skrze kreativitu, komunikaci, úctu a respekt k druhým i k nim samotným.

 

Náš klub nabízí láskyplné rodinné prostředí pro děti od 2,5 let. Kapacita 8 dětí zajišťuje výjimečný individuální přístup. Děti k nám mohou chodit pravidelně nebo flexibilně po celý den, buď na dopolední vzdělávací program, nebo na odpolední zájmové aktivity. Mohou také přijít jen na hodinu nebo dvě, kdy vy to potřebujete.

Otevřeno máme od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin.               

 

Milé děti a rodiče, přijďte se k nám podívat.
Zapisujeme děti na školní rok 2018/2019.
Těšíme se na vás! 

V dětském klubu budou děti ve věkově smíšené skupině, což podporuje jejich sociální dovednosti. Mladší děti se učí od starších přirozeně respektovat jejich zkušenosti. Starší děti se učí být vzorem a pomáhat s péčí o mladší.

 

Rozvíjíme společně s dětmi jejich samostatnost, originalitu a především individualitu. Budeme si hrát, zpívat, tančit a smát se, ale také rozmlouvat na různá témata, která přináší sám život. Procvičováním praktického života si děti rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, stávají se samostatnější a získávají sebedůvěru.

Zaměřujeme se hlavně na:

komunikační dovednosti: 

zdravení, děkování, omluva, 

přijetí omluvy, nabízení, naslouchání, pomoc

soběstačnost:

cvičení samostatného oblékání, zavazování tkaniček, mytí rukou, čištění zubů

pohyb:

rozvoj jemné a hrubé motoriky, pobyt venku a sportovní hry

péče o prostředí:

prostírání stolu, příprava jídla 

a nápojů, uklízení, zametání 

Klub je takový schůdek mezi každodenní rodičovskou péčí a klasickou mateřskou školkou.

Spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá!

Snažíme se, aby mezi námi a rodiči panovala oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat, protože to vše napomáhá dětem plnohodnotně prožívat každý den. Spolupracujeme s rodiči při individuálním adaptačním programu nově přijatých dětí.