Denní program08:00 - 08:30   příchod dětí to klubu, volná hra a individuální rozvíjení
08:30 - 11:30   dopolední vzdělávací blok, činnosti rozvíjející řeč, osobnost, komunikaci, pohyb,
                           příprava svačiny, pobyt venku – řízená činnost dle ročního období
11:30 - 12:30   prostírání stolu, příprava oběda, společný oběd, úklid po obědě
                           a příprava na klidovou část dne
12:30 - 12:45   odchod dětí s dopolední docházkou
13:00 - 14:30   odpolední odpočinek, čtení nebo poslech pohádky, klidové aktivity, 
                           odpolední svačina, její příprava a úklid

Program dne přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí a podle počasí.